Mentor Zonen – engageret og brænder for at gøre en forskel

Mentor Zonen er en privat konsulentvirksomhed som i særlig grad er kvalificeret til at løse opgaver, hvor etniciteten gør knuder for kommuner, jobcentre, virksomheder. Bag Mentor Zonen står Ali Celik som har beskæftiget sig med etniske minoriteter i mange år og på den måde har både en særlig kompetence og et stort netværk.

•  Særlig viden og erfaring med etniske minoritetsborgere.
•  Særlig viden om unge med misbrugsproblematikker.
•  Vilje til at løse opgaven effektivt, med kort responstid og fleksibilitet.
•  Styrke den unges personlige og sociale kompetencer.
•  Motivere den unge til at starte på en uddannelse.
•  Foregribe frafald i uddannelsen.
•  Fastholde den unge i uddannelsen eller job.